Tribine, književni programi i predavanja

Ideji Letnje škole „Sveti Sava“ prethodila je ideja Radmile Kunčer i organizacija jezičke tribine za Srbe u Švajcarskoj od 11. do 15 februara 1995. o temi „Pesništvo i jezik čuvari našeg naroda“. Učesnici programa bili su Slavko Vejinović, zamenik ministra Ministarstva za veze sa Srbima izvan Srbije, mr Branislav Brborić, savetnik ministra za kulturu, pesnici Ljubivoje Ršumović i Rajko Petrov Nogo,i Ljuba Manasijević, pojac tradicionalne srpske pesme. Biblioteku grada Beograda predstavljali su: Simeon Babić, tadašnji direktor i Radmila Kunčer, urednik kulturnih programa. Tribina je održana u nekoliko gradova Švajcarske (Novine Beogradskog čitališta, br.18-19 – 1995).golujic
Do sada je ostvaren veliki broj književnih programa, predavanja i tribina u Srbiji, ranije u Jugoslaviji i u mnogim gradovima Evrope.
27. novembra 2009. u Vićenci i 30. novembra 2009. u Rovigu (Italija) na konferenciji Immigrazione ed Integrazione , profesorka Radmila Kunčer održala je predavanje o temi: Lingua madre e la conservazione del patrimonio culturale e dela tradizioni in funzione di una migliore integrazione degli immigrati ( Maternji jezik i poznavanje kulturne baštine i tradicije u funkciji boljeg integrisanja imigranata). Tom prilikom je u četiri grada , u klubovima Srba u Italiji, održala predavanje o značaju učenja maternjeg jezika dece u dijaspori.
12. 02.2010. u Trstu u saradnji sa Crkvenim odborom, R. Kunčer održala je predavanje o Maternjem jeziku povodom 21. februara, međunarodnog dana maternjeg jezika.
Na početku juna, 06.06.2010. u Hramu Vaskrsenja Hristova u Beču, prof.R. Kunčer održala predavanje o temi: Maternji jezik u funkciji očuvanja nacionalnog identiteta.m_DSC_0099

Predavanje (Plan za 2015. godinu)
Maternji jezik i plan ekonomskih veza matice i dijaspore
– Obrazovanje ima prioritet u svim zemljama sveta
– Ulaganja u obrazovanja su dugoročna
– Obrazovana srpska dijaspora je najači ekonomski potencijal
– Učenjem maternjeg jezika stvara se psihološki jaka ličnost sposobna za intelektualni razvoj
– Poznavanjem kulturne baštine i tradicije srpkog naroda dobija se uvid u mesto i značaj Srbije na kulturnoj mapi sveta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
– Jezik i kultura se najbolje upoznaju boravkom i učenjem u Srbiji

– Letnja škola „Sveti Sava“ je primer obrazovanja i jačanja nacionalnog identiteta u najmlađima, oni su naš budući ekonomski potencijal.

TOP