PROJEKAT: „ … i mi smo ove gore list“

PROJEKAT: „ … i mi smo ove gore list“
– festival stvaralaštva dece i mladih iz dijaspore –

Autor: Radmila Kunčer, profesor

Beograd
2015
Festival:
„… i mi smo ove gore list“ – festival stvaralaštva dece i mladih iz dijaspore
Učesnici: polaznici Letnje škole „Sveti Sava“ i drugi koji su se prijavili samo za festival

Po drugi put predstavićemo iskazanu kreativnost dece i mladih iz dijaspore, a da nisu iz oblasti folklora i nisu sportska takmičenja

Oblasti:
Literarna, muzička, i dramskaSerbs_30_collage_1
1. smotra recitatora
2. dramske predstave
3. balet
4. dramsko-muzički – sinkretički oblici (poetsko muzički kolaži, kabare i dr.)
5. muzika – savremeni muzički žanrovi: džez,pop, rok i tradicionalna etno muzika
6. likovni izraz: slikarstvo
7. fotografija

Obrazloželje:
Dugim nizom godina, počevši od 1994. godine bavim se srpskom, u rano vreme, jugoslovenskom dijasporom. Bila sam učesnik, po raznim zaduženjima, na mnogim kulturno- umetničkim manifestacijama u Srbiji i u državama Evrope.
Na osnovu iskutstva i uvida u ostvarivane programe sačinila sam ovaj projekat.

Glavni cilj
Omogućiti mnogobrojnoj deci i mladima koji su u dijaspori da iskažu svoju kreativnos u raznim oblastima kulture i umetnosti, a da to ne mora biti folklor i sportska takmičenja.
I, još, omogućiti im da svu tu kreativnost i razigranu energiju saopšte mladima u Srbiji, svojoj otadžbini.
I, još, ta dva dana govoriće srpski jezik, pisaće ćirilicom, (ili će to pokušati u smišljenoj igri), slušaće oko sebe govore na srpskom jeziku, videće Beograd izbliza u svim njegovim vekovnim lepotama, probudićemo im osećaj, a mnogi ga već imaju, za negovanjem etničkog, jezičkog i verskog identiteta.
I, još: ostaće stvaraoci srpske kulture ma gde živeli.

Predlog učesnika projekta:
1. Ljubivoje Ršumović, pisac
2. prof. dr Vojislav Jelić
3. prof. dr Uroš Dojčinović
4. Aleksandar Čotrić, pisacPlaka - 2014 ... i mi smo ove gore list
5. Milan Mihailović, glumac
6. Damir S. Živković, istoričar
7. Vlada Putnik, reditelj
8. Slađana Đukić, glumica
9. Svetlana Matić, pisac
10. Radmila Kunčer, autor projekta
Predlozi učesnika: navedena su imena ličnosti koje su glavni konsultanti i odgovorni za izbor sadržaja programa za festival, istovremeno i predsednici žirija.
Konačan izbor i imena članova žirija imaćemo u julu kada budemo sa izvesnom sigurnošću dobili njihove saglasnosti za učestvovanje u radu festivala.
Učesnici festivala „ … i mi smo ove gore list“
Deca i mladi, uzrasta od 8 do 18 godina. Svi učesnici su u pratnji svojih roditelja ili osoba zaduženih od strane asocijacija Srba u dijaspori.
Svi učesnici obavezno moraju da dostave potvrde o zdravstenom osiguranju.
Svi učesnici sami obezbeđuju smeštaj i ishranu za vreme trajanja festivala.
Centar za Srbe u rasejanju „Sveti Sava“može da im pruži logističku podršku.
Svi kulturno-umetnički programi ostvarivani od strane pojedinaca ili grupa biće vrednovani od strane žirija.
Izbor i selekciju najboljih ostvarenja iz zadatih oblasti vrednovaće i vršiće
stručni žiri i proglasiće pobednike u tri kategorija ( prva, druga i trća nagarada)

Nagrade: prva : jednonedeljni boravak u dečijim kampovima i odmaralištima u Srbiji
druga i treća: nagrade u knjigama

Sve prijave uputiti na adresu Centra „Sveti Sava“ – 11000 Beograd, Molerova 74 ili na E-mail: kuncerradmila@centarsvetisava.org.rs dostaviti do 30. juna 2015.godine.

U prijavi dostaviti lične podatke:
ime i prezime
dan i godinu rođenja
kućna adresa, telefon i e-mail
država iz koje dolazi
naziv škole koju učenik pohđa
razred, adresa i telefon škole
ime nastavnika ili zadužene osobe od strane asocijacija Srba iz dijaspore
prijavljeni učesnici daju saglasnost na promociju svojih znanja i veština bez nadoknade

Vreme: 11. i 12. 07.2015.
Realizator projekta
Centar za Srbe u rasejanju „Sveti Sava“
Mesto ostvarenja projekta: Beograd
Dom učenika „Jelica Milovanović“
11 000 Beograd, Krunska 8

Kontakt: 064 126 28 91 i 011 344 21 69
.

 

TOP