Projekat : ŽENE U DIJASPORI

Projekat : ŽENE U DIJASPORI
Autor projekta: Radmila Kunčer. profesor

Realizator projekta: Centar za Srbe u rasejanju „Sveti Sava“ – Beograd

Finansije: Prijatelji

Vreme: od 31.oktobar i 01. novembar 2015. godine
Centar za Srbe u rasejanju „Sv. Sava“ u dosadašnjem radu ostvario je jedan veoma uspešan okrugli sto o temi : „Žena u dijaspori – čuvar roda i jezika“.
Tema je pobudila velika interesovanja, žene su najčešće pokretači i nosioci mnogobrojnih aktivnosti kojima se neguje i čuva kulturna baština i tradicija srpskog naroda.

Osnivanjem Podružnica za dijasporu Foruma žena Centra „Sv. Sava“ izgradio bi listu zainteresovanih i aktivnih članica. Dobro osmišljenim aktivnostima i dosledno ostvarenim programima pripremale bismo se za Godišnju skupštinu. Samo radom i odgovorima na postavljene zahteve žena srpske dijaspore dobija se poverenje u ispravnost naših postavljenih ciljeva.

Cilj projekta je okupiti mnogobrojne žene srpske dijaspore i u postavljenim modelima oblika delatnosti utvrditi njihove realne potrebe za sopstveni razvoj, za očuvanje porodice, za negovanje nacionalnog identiteta i omogućiti im angažovanje u društveno-ekonomskom i političkom životu Matice.

Put osnivanja Podružnica žena dijaspore odvijao bi se u tri faze sa sledećim programom:

Prva faza: organizacija tribine o temi:
1. Žene dijaspore – snovi i realnost, potrebe i očekivanja iz Matice“
Učesnice: žene dijaspore sa moderatorom tribine.LOGO Centra Sv. Sava
Moderator: Radmila Kunčer, profesor
Gosti tribine

2. Kulturno-umetnički program (Poetskomuzički program, književni susret, izložba i drugo)

3. Predavanje: Maternji jezik i poznavanje kulturne baštine i tradicije u funkciji očuvanja nacionalnog identiteta
Predavač: Radmila Kunčer, direktorka Letnje škole „Sveti Sava“ – škole srpskog jezika za decu iz dijaspore.
(UNESKO je 1999. godine proglasio 21. februar Međunarodnim danom maternjeg jezika).

Posle održanih tribina u raznim gradovima jasno bi bili definisani zaključci razgovora sa konkretnim predlogom akcija i razmatranjem mogućnosti njenih realnih ostvarenja.

Druga faza bila bi realizacija aktivnosti koje su upravo postavljene i definisane u zaključcima tribina.

Tek u trećoj fazi zakazati osnivačke skupštine Podružnica foruma žena dijaspore i postaviti jasno definisane ciljeve i sve naredne aktivnosti usmeriti u njihvom ostvarenju.

Program je osmišljen za naredne mesece do kraja oktobra 2015. budući program rada zavisiće od postignutih rezultata i biće blagovremeno dostavljen.

Radmila Kunčer

Predsednica
Centra za Srbe u rasejanju „Sveti Sava“

Kratak opis projekta

U javnosti često se navodi podatak da srpska dijaspora broji oko tri do četiri miliona građana koji žive izvan svoje Matice. Veliki broj njih okuplja se u pravoslavnim crkvama i u raznim udruženjima koji najviše forsiraju folklor i sport.

Cilj projekta da okupimo žene koje su najčešće i nosioci raznih aktivnosti i da zajedno sa njima putem dijaloga, najpre dođemo do informacija o njihovim potrebana za sopstveni razvoj, očuvanje porodice i angažovanjem u društveno- ekonomskom životu Matice.

Program:

Organizacija tribine o temi:

Žene dijaspore – snovi i realnost, potrebe i očekivanja iz Matice

Učesnice: Žene dijaspore sa moderatorom tribine

Moderator :
Radmila Kunčer,profesor

Gosti tribine: predstavnici

Poetsko-muzički recital:
Živko Nikolić – pesnik

„Tajna veza“ –
sećanja na pesnika Duška Trifunovića

Kantautor- Branko Pražić i
Predavanje:
Maternji jezik i poznavanje kulturne baštine i tradicije u funkciji očuvanja nacionalnog identiteta
Predavač:
Radmila Kunčer, profesor

UNESKO je 1999. godine proglasio 21 februar Međunarodnim danom maternjeg jezika.
U elektronskoj prepisci sa predstavnicima srpske dijaspore došlo se do predlog da se tribine o maternjem jeziku u udruženjima srba u Evropi održe u danima kada se najviše ljudi okuplja pri srpskim crkvama.

(Termine uskladiti u dogovoru sa predstavnicima srpskih udruženja.)

Vreme: od 01. 09 do 30. septembra 2015.

Zemlje: Italija,Austrija,Švajcarska, Švedska, Francuska , Holandija i Slovačka

 

TOP