Letnja škola „Sveti Sava“ je škola srpskog jezika i kulture za decu iz dijaspore i Srbije

Mi o nama

 

 

LOGO Centra Sv. Sava

Centar za Srbe u rasejanju „Sveti Sava“ iz Beograda bavi se dvema osnovnim delatnostima: obrazovanjem i kulturom postoji od 1997. godine.

Primarna aktivnost Centra „Sv. Sava“ je organizacija Letnje škole „Sv. Sava“ – škole srpskog jezika i kulture za decu i mlade iz dijaspore i Srbije.

Škola je bila prethodnica osnivanja Centra „Sv. Sava“, postoji od 1995.
2015. je godina jubileja – obeležavamo dvadeset godina rada.

Letnja škola „Sveti Sava“ je škola srpskog jezika i kulture za decu iz dijaspore i Srbije
Škola «Sveti Sava» je organizovan kreativan boravak u otadžbini dece Srba u rasejanju. Održava se za vreme raspusta i pohađaju je učenici uzrasta od 8 do 18 godina. To je škola srpskog jezika, književnosti i kulture. Osnovana je 1995. godine i predstavlja prvu školu ovakve vrste (tada) u Jugoslaviji, danas u Srbiji. Do sada je kroz nju prošlo više od 2 000 učenika iz Albanije, Austrije, Italije, Kanade, Francuske, Švajcarske, Švedske, Nemačke, Mađarske, Rumunije, Slovenije, Makedonije, Hrvatske i Velike Britanije…
Model škole se sastoji u tome da se pre podne održavaju časovi (čas srpskog jezika, čas književnosti i kreativan čas), a posle podne radionice, sportske aktivnosti i susreti sa znamenitim ličnostima srpske kulture (sa književnicima, glumcima i drugim poslenicima kulture). Mladi i stručni nastavnici vode manje grupe učenika i sa njima razgovaraju (glume, pevaju, slikaju). Na časovima deca se ne ocenjuju, ne proverava im se znanje, već se podstiče radoznalost i razvija ljubav prema srpskom jeziku. Ujedno, organizuju se i izleti do obližnjih spomenika kulture, manastira, muzeja (Pokajnica, Koporin, Radovanjski Lug, Topola,Aranđelovac i Avala). Program je uokvirem dvema priredbama: Dobrodošlica i Završna svečanost.
Ove godine, Škola se ostvaruje u Beogradu od 04. do 13. jula 2015.
Književni programi, predavanja, tribine…
Do sada je ostvaren veliki broj književnih programa, predavanja i tribina u Srbiji, ranije u Jugoslaviji i u mnogim gradovima Evrope.
Krajem 2009. godine, tačnije 27. novembra . u Vićenci i 30. novembra 2009. u Rovigu (Italija) na konferenciji Immigrazione ed Integrazione , profesorka Radmila Kunčer održala je predavanje o temi: Lingua madre e la conservazione del patrimonio culturale e dela tradizioni in funzione di una migliore integrazione degli immigrati ( Maternji jezik i poznavanje kulturne baštine i tradicije u funkciji boljeg integrisanja imigranata). Tom prilikom je u četiri grada , u klubovima Srba u Italiji, održala predavanje o značaju učenja maternjeg jezika dece u dijaspori.
Godine 12. 02.2010. u Trstu u saradnji sa Crkvenim odborom, R. Kunčer održala je predavanje o Maternjem jeziku povodom 21. februara, međunarodnog dana maternjeg jezika.
Na početku juna, 06.06.2010. u Hramu Vaskrsenja Hristova u Beču, prof. Kunčer održala predavanje o temi: Maternji jezik u funkciji očuvanja nacionalnog identiteta.

Drugi projekti…

Žene dijaspore – čuvari roda i jezika

Festival stvaralaštva dece iz dijaspore
„ … i mi smo ove gore list …“

Vikend u Azanji – susret sa ranijim polaznicima Letnje škole „Sv. Sava“

U pripremi monografija
Dve decenije Letnje škole „Sveti Sava“ 1995 – 2015.

 

 

 

 

TOP